Browsing: Tripurari Maharadża

filozofia
2

Zarówno Buddyści jak i filozofowie Wedanty pomagają w pokonaniu przeszkód, oczyszczeniu, osiągnięciu oświecenia oraz w służeniu innym ze współczuciem, ale wydaje się, że Buddyzm idzie dalej w kierunku wyzwolenia wszystkich czujących istot od cierpienia. Ty jednak napisałeś, iż uważasz
Buddyzm za niekompletną ścieżkę i porównałeś buddyjską nirwanę do stania się kamieniem. Wydaje się, że napisałeś to, ponieważ Buddyści nauczają, iż nie istnieje bezpośrednie doświadczenie istnienia jaźni – dlatego zaprzeczają jej istnieniu. Nie ma dowodu, na istnienie duszy (atman), poza pismami świętymi, więc jak możemy przyjąć boskie objawienie pism, jeżeli nie mamy jego bezpośredniego doświadczenia?

filozofia
10

Historia pokazuje, że znaczących zmian łatwiej dokonują zaangażowane jednostki a nie organizacje czy rządy, a…

polemika
0

Wiara jest naszym Bóstwem, a nie naszą wycieraczką. Musimy to szanować. Nie kontrolujemy tego gdzie…