O nas

Światowe Towarzystwo Wisznuitów [ang. World Vaisnava Association – WVA przyp. red.] to organizacja zrzeszająca wszystkie (no prawie) organizacje wisznuickie zwana też Visva-Vaisnav-Raj-Sabha ( VVRS)

Wszyscy gaudijawisznuici (wyznawcy wisznuizmu Ćajtanji) należą do tej samej rodziny, należą do drzewa Pana Ćajtanji.

CELE:

  1. Kontynuacja ducha Śrili Dźiwy Goswamina i jego Visva Vaisnava-Raj Sabha.
  2. Gloryfikowanie Najwyższego Pana oraz wszystkich wisznuickich aćarjów w świetle ich wkładu w Gourasampradaję.

powiązane artykuły:

ważne linki: