Chwały Ekadasi

0

Ekadasi jest jedenastym dniem po pełni i nowym księżycu. Jest to szczególny dzień w kalendarzu wisznuity, w którym wszystkie grzechy są niszczone. Powinno się w tym dniu wielbić formę Pana. Poprzez intonowanie Świętych Imion Pana w tym dniu osoba która obchodzi ekadasi osiąga korzyści pielgrzymowania do wszystkich świętych miejsc na ziemi. Po mimo tego, że ktoś nadal jest przywiązany do grzesznych aktywności a przestrzega postu w tym dniu i składa wyrazy szacunku Panu Hari to nie pójdzie on do piekła. Poprzez przestrzeganie tego świętego dnia (nie jedzenie nic ze zboża i strączkowych a w ekstremalnych wariantach nie jedzenie ani picie oraz nie zmrużenie oka w nocy) otrzymuje się ogromne korzyści duchowe. Nie ma takiego innego świętego dnia jak ekadasi. Żadne inne dobroczynne aktywności nie mogą się równać z korzyściami jakie można uzyskać poprzez przestrzeganie ekadasi które jest bardzo drogie Panu i nie jest różne od niego samego.

Jeśli osoba nie przestrzega ekadasi to grzech umiejscawia się w jego ciele ekadasi Jednakże przestrzegając to święto osoba taka wyzwala 10 generacje ze strony matki, dziesięć generacji ze strony ojca i dziesięć generacji ze strony rodziny żony.

Tulasi moja dama, kupiłem ją w tej świątyni jak miała 10 cm około 6 miesięcy temu, a teraz ma 1 m wysokości

Tulasi moja dama, kupiłem ją w tej świątyni jak miała 10 cm około 6 miesięcy temu, a teraz ma 1 m wysokości

Osoba przestrzegająca ekadasi czy to w młodości czy starości, nie będzie nękana przez bolączki tego materialnego świata. Przestrzegając ekadasi wszystkie reakcje grzeszne są spalane i osoba taka po śmierci tego ciała z łatwością udaje się do królestwa Boga. Gdy obdarzymy w tym dniu kogoś złotem, ziarnem, sezamem, ziemią, krową, pożywieniem zbożowym, wodą, parasolką lub butami to taka osoba nie uda się do królestwa Jamaradźa – króla śmierci.

Ktokolwiek nie spędzi tego dnia na aktywnościach duchowych jest on tak jak trup który jeszcze oddycha a jego oddech podobny jest do powietrza wychodzącego z kowalskiego pieca. Ktoś kto kopie studnię w tym dniu, jezioro, daje ziemię, dom i robi coś dla korzyści innych nie podlega karze Jamaradźa. Jego życie się wydłuża, staje się bogaty, nie choruje i naradza się w bogatej i wysoko narodzonej rodzinie.

Wszystko to prowadzi do wspaniałej służby oddania dla Kryszny a inne materialne korzyści są rezultatem służby oddania. Ktokolwiek intonuje święte Imiona Pana, Kryszna, Hari, Gowinda, Gopala, Kesiawa, szczególnie w ekadasi nigdy nie ujrzy ognia piekielnego.
Wszelka krytyka Pana, Jego inkarnacji, Jego sług i wielbicieli jest prostą ścieżką do piekła. Dopóki osoba nie zacznie przestrzegać ekadasi to grzechy nigdy go nie opuszczą jak wierna żona. Wszyscy przodkowie na 10 generacji w tył osiągną miłosierdzie Pana udając się do świata duchowego. Żadna ze świętych rzek jak Ganges, Kei, Gaja, Jamuna czy miejsca takie jak Kurukszetra mogą obdarzyć korzyściami większymi niż ekadasi.

W tym dniu wielbiciele powinni zajmować się jak najbardziej mogą jedynie służbą oddania dla Pana (intonowanie Imion Pana, słuchanie, praktyczna służba oddania) i to jest najprostsza droga do świata duchowego. Tego dnia najpierw powinno wykapać się, a następnie spełniać ofiary dla Boga a później dla innych.

Ten kto w odpowiedni sposób przestrzega wspaniałego ekadasi będąc tego świadomy czy nie stanie się sławny w świecie ekadasi. Osiągnie on doskonałe wyzwolenie w momencie śmierci i powróci do świata duchowego na Waikunthy. Nawet ci którzy słuchają chwał ekadasi osiągną te same korzyści jak ktoś kto by dokonał ofiary Rasasurja a przy najmniej w następne swoje narodziny pójdzie na planety niebiańskie.

Ten kto pragnie mieć syna lub spełnić swoje pragnienia powinien ściśle przestrzegać ekadasi.

Czytając chwały ekadasi osiąga się korzyści równe ofierze z konia.

W ekadasi powinno ofiarować sezam a wtedy stan majątku pomnoży się. Pokona on nieszczęścia i biedę.

Dzień wcześniej powinno się spożyć jeden posiłek jako przygotowanie do postu. W dzień ekadasi powinno się wstać półtorej godziny przed wschodem słońca (Brahma Muhurta) obowiązkowo wziąć kąpiel i ofiarować swoje modlitwy Panu Wisnu/Krysznie.

To wyrzeczenie trwa 24 godziny trzymając się z dala od ryżu, zbóż, strączkowych oraz miodu nie należy spożywać posiłku z metalowych naczyń. Mocni wielbiciele w tę noc nie śpią i ten czas spędzają na śpiewaniu hymnów Wedyjskich, słuchaniu historii o Krysznie. Następnego poranka o ustalonej porze przerywa się post poprzez kąpiel, ofiarę z ognia i odpowiedniego posiłku. (spożycie ziarna – red.)

Przestrzegając tak ekadasi niszczy się wiele demonicznych wpływów które atakują duszę. Osoba taka, która przestrzega ekadasi staje się mocna i prawa. Poprzez angażowanie się w służbę oddania dla Pana staje się godna wielbienia przez Pana.

Jeśli z pełną wiarą i oddaniem wilka dusza przestrzega ekadasi to osiąga ona rezultaty wszelkiego rodzaju ofiar, złożyła ona wszelkiego rodzaju ofiary i wykąpała się ona we wszystkich świętych rzekach.

Przestrzeganie postu w ekadasi kwalifikuje osobę do zamieszkania na Waikunthach i bycia szczęśliwym przez biliony jug, czyli praktycznie na zawsze jako że dusza jest wieczna.

Nawet w tym życiu osoba taka staje się zwycięzcą tego materialnego świat. Ściśłe przestrzeganie ekadasi pozwala zlikwidować wszelkie grzeszne reakcje, nawet te największe i pozwala na zadomowienie się w świecie Waikuntha na zawsze.

Ci którzy przestrzegają ekadasi są bezpośrednio chronieni przez Pana Wisznu nawet przed najbardziej niebezpiecznymi sytuacjami w życiu. Pożądanie, grzech i poczucie winy oraz odzyskanie dobrych cech/zalet oraz pozyskanie syna przez małżeństwo oraz bycie chronionym od przekleństw to niektóre korzyści które są osiągane poprzez przestrzeganie ekadasi.

Przestrzegając ekadasi uzyskuje się korzyści uwolnienia się od grzechu zabicia bramina, ochrony przed klątwami demonów, oraz oczyszczenie świadomości. Ekadasi zabija strach i nieszczęścia spowodowane przez powtarzające się narodziny i śmierć. Ekadasi likwiduje trąd spowodowany przez Pana Śiwę jako karę.

Wszelkie korzyści uzyskane przez tysiące lat postów, ofiar są z łatwością osiągane przez osobę która przestrzega jedno ekadasi. Korzyści osiągnięte przez ofiarę złota w czasie zaćmienia słońca na polu Kurukszetry jest osiągana przez osobę która z miłością i oddaniem będzie przestrzegać ekadasi Osoba taka osiągnie fortunę w tym i przyszłym życiu.

Ekadasi jest zawsze czyste i niszczy grzechy jest lepszym niż ofiarowanie konia, słonia, a od słonia lepsza jest ziemia a od ziemi lepszy jest sezam, od sezamu lepsze jest złoto, a od złota lepsze jest ziarna zbóż i jego pochodne.

Ofiarowanie przodkom i półbogom zbóż bardzo ich zadowala. Nie ma lepszej ofiary od tego. Jednakże mędrcy ustanowili, że ofiarowanie młodej dziewczyny do związku małżeńskiego jest równe ofierze ze zbóż.

Jak Kryszna powiedział, ofiarowanie krowy jest równe ofierze ze zbóż, lepszym niż to jest nauczanie ignorantów wiedzy duchowej, lecz korzyści osiągnięte ze wszystkich wyrzeczeń może być z łatwością osiągnięte przez przestrzeganie ekadasi.

Ten kto żyje z majątku swojej córki będzie cierpiał piekielne kary aż do zniszczenia tego wszechświata. Ten kto zabiera bogactwo córce z żądzy posiadania, próbuje ją sprzedać lub zabrać pieniądze od tego któremu córkę oddał to staje się w przyszłym życiu zwierzęciem takim jak kot.

Przestrzeganie ekadasi uwalnia osobę od sieci iluzji i uwalnia od cierpienia spowodowanego grzesznymi reakcjami. Korzyści z wydania córki za mąż wraz z posagiem nie mogą być opisane przez Chitraguptę sekretarza Pana Śmierci Jamaradźa. Te same korzyści można uzyskać z łatwością poprzez osobę która przestrzega postu i nie śpi w tym świętym dniu.

Parikram Braj Mandal Srila AC Bhaktivedanta Prabhupada 02

Ci którzy obawiają się śmierci i jej konsekwencji muszą ściśle przestrzegać ekadasi. Ekadasi jest tak silne, że niweluje grzechy wielkości i ciężaru góry Sumeru (największa góra w całym wszechświecie) także przestrzegając postu osoba może uwolnić się od grzesznych reakcji wielu wielu narodzin a po opuszczeniu tego ciała osiągnie piękną duchową formę i dosiądzie Garudę nosiciela Pana Wisznu i uda się w ten sposób na Waikunthy rezydencję Pana.

Ekadasi uwalnia osobę z najciemniejszych iluzorycznych przywiązań do tej materialnej egzystencji.

Nawet jednej szesnastej korzyści ofiary z ekadasi nie osiągnie się poprzez odwiedzenie wszystkich miejsc pielgrzymowania, robienie wszelkich ofiar i ofiarowanie jałmużny.

Ktokolwiek pości w ekadasi, święty dzień Pana, staje się sławnym w całym wszechświecie. Nawet morderstwo bramina, krowy czy embrionu, oczernianie kogoś, mając seks z cudzą żoną jest kompletnie czyszczone poprzez przestrzeganie ekadasi.

Ci którzy są krzywoprzysięzcami są najbardziej grzesznymi ludźmi, ci którzy nieprawdziwie lub sarkastycznie gloryfikują innych, ci którzy oszukują w sklepie i ci którzy źle przestrzegają swoje obowiązki np: podają się za bramina, interpretują Wedy ci którzy oszukują (lekarz, astrolog, rachmistrz) są jak krzywoprzysięzcy. Lecz przestrzegając ekadasi mogą spalić na popiół wszystkie te grzechy.

Uczeń, który otrzymał nauki od mistrza, odwraca się od niego i oczernia go jest największym grzesznikiem i będzie cierpiał nieskończenie, lecz nawet taki drań może osiągnąć świat duchowy poprzez przestrzeganie ekadasi.

Korzyści osiągnięte z ofiarowania ciężarnej krowy wraz z ziemią jest łatwo osiągane przez tego kto pości w ten święty dzień. Ekadasi jest jak siekiera która tnie dojrzały las grzesznych reakcji, jest leśnym pożarem które trawi las, jest światłem słonecznym, które rozświetla grzeszne ciemności jest lwem który karci jelenia zła. Ci którzy chcą uwolnić się od grzechów przeszłości i teraźniejszości muszą przestrzegać ekadasi bardzo ściśle. A ci którzy nie przestrzegają ekadasi muszą narodzić się ponownie w tym materialnym świecie tak jak miliony bąbelków w morskiej pianie czy też narodzić się jak mrówki po między innymi gatunkami.

Ci którzy spożywają jedzenie według swojego uznania spowodowanego oszołomieniem idą do piekła.

Ci którzy ukończyli 8 rok życia a nie ukończyli 80 nie przestrzegając ekadasi (spożywając zboża i strączkowe) spożywają sam grzech. Nawet naukowcy stwierdzili, że poszcząc w ekadasi osiąga się ogromne korzyści zdrowotne a to powinno wzmocnić przestrzeganie postu w tym dniu.

Przerwanie pełnego postu robi się przez wypicie wody ofiarowanej lotosowym stopom Kryszny. Nawet jak nie kończy się post o danym czasie powinno się go przerywać wodą. Pożywienie zakazane w Dwadasi to papryka i tamarynd. Pieprz można zastąpić papryką, suche mango tamaryndą.

Poszcząc w ekadasi ratuje osobę przed pójściem na planety piekielne. Poszcząc w Pandawa Ekadasi osoba osiąga korzyści wszystkich poprzednich ekadasi danego roku (bez jedzenia i picia). To ekadasi obchodzi się w Maju.

Sankalpa deklaracja jest to przyrzecznie składane z rana w Ekadasi „O Panie wszelkich półbogów, o Najwyższa Osobo Boga, dzisiaj będę pościł nawet bez kropli wody. O nieskończony Anantadewo przerwę post następnego dnia w Dwadasi a Pan spali wszelkie moje grzechy na popiół.”

W tym dniu powinno się zrobić ofiarę z wody i krowy. Jeśli z jakiś powodów nie można tego zrobić powinno się ofiarować braminowi (osobie zaawansowanej duchowo) ubranie, naczynie z wody. Korzyści z ofiarowania wody równe jest złotu ofiarowanemu 10 milionów razy dziennie.

Nie jest zalecane dokonywanie innych religijnych obowiązków w tym dniu, jeśli ktoś ofiarowuje złoto, ubranie lub cokolwiek w tym dniu to korzyści z tego czynu będą niezniszczalne. Ci którzy jedzą zboża w ekadasi będą zanieczyszczeni grzechem, już w tym życiu a w przyszłym idą prosto do piekła. Natomiast przestrzegajnie ekadasi wyzwala osobę z cyklu powtarzających się narodzin i śmierci i osiąga ona najwyższą siedzibę Pana. Przestrzegając ekadasi uwalnia się od strasznego grzechu zabicia bramina, picia alkoholu, staniem się zazdrosnym o mistrza duchowego, ignorowanie jego instrukcji i wiecznego okłamywania innych.

Ten który pości w ekadasi wielbi Pana Krysznę zyskuje większe korzyści niż ten który odwiedza świątynię Pana Kedarnatha w Himalajach, kąpie się w czasie zaćmienia słońca na Kurukszetrze, ten który ofiarowuje całą ziemię w ofierze włączając to wszystkie lasy i oceany, ten który kąpie się w rzece Gandaki (tam gdzie znajdują się święte kamienie szaligramy), czy też kąpiąc się w rzece Godawari przy pełni księżyca.

Takie same korzyści są osiągane w ekadasi gdy osoba ofiaruje mleczną krowę wraz z jej świętym cielątkiem oraz pożywieniem dla nich. Przestrzegając ścisłego postu daje wiesze korzyści duchowe niż studiowanie wszystkich istniejącej literatury duchowej, nigdy nie doświadczy gniewu pana śmierci Jamaraża.

Ofiarowanie Panu Krysznie lampki z ghee w tym dniu uwalnia wszystkich przodków z piekielnych czeluści i udają się oni do niebiańskich planet gdzie mogą oni pić boski napój.

Ofiarowanie lampki z ghee Panu Krysznie w tym dniu uwalnia taką osobę ze wszelkich grzechów i umożliwia mu powrót do domu Ojca na Wisznu Lokę na Waikunthy.

W tym szczególnym dniu Kryszna jest wielbiony przy użyciu i która dodatkowo pomaga usunąć wszelkie grzechy i demoniczne tendencje nagromadzone w ciągu życia.
Wielu joginów w przeszłości praktykowało takie posty w ekadasi i w ten sposób udali się do świata duchowego. Dlatego też podążaj ich świętym przykładem i ściśle przestrzegaj takich postów.

Przestrzeganie takich postów pozwala osobie po śmierci spotkanie się z przodkami. Jeśli jest to możliwe powinno się ofiarować w tym dniu świętej osobie trochę jogurtu zmieszanego z ryżem i tej nocy powstrzymać się od snu. W ten sposób osoba taka na zawsze osiągnie wszelkiego rodzaju szczęście w tym świecie i w królestwie Boga. Nawet słuchanie opisu o ekadasi z oddaniem uwalnia osobę od wszelkich następstw grzesznych reakcji oraz będzie się ona cieszyła tym życiem i powróci do świata duchowego.

Wielcy królowie przestrzegali takich postów w ekadasi i osiągnęli kompletne ciała duchowe. Poprzez intonowanie Imion Boga w tym dniu osoba osiąga korzyści pielgrzymowania do wszystkich świętych miejsc na ziemi. Nawet jeśli osoba jest przywiązana do jakiś niepożądanych grzesznych czynności spowodowanych jej iluzją przyjmie schronienie lotosowych stóp Pana Hari poprzez intonowanie Jego imion czy też służbę oddania to taka osoba nie uda się do piekła.

Nie ma różnicy w korzyściach przestrzegania różnego typu ekadasi podobnie jak nie ma różnicy w smaku j jakości mleka danym przez czarną czy białą krowę .

Ci którzy cierpią ze względu na grzechy i mają ciężkie życie muszą wielbić Pana by doznać ulgi w tym i przyszłym życiu. Ofiarowanie listków tulasi (occillium basilcum sanctum) jest szczególnie korzystne by usunąć wszelkie grzechy.

govinda-with-cows

Jest kilka rodzajów postów w ekadasi:

1. Jeśli osoba spożyje jeden posiłek w południe w ekadasi to grzechy jego poprzedniego życia są spalane.
2. Jeśli osoba spożyje jeden posiłek wieczorem w ekadasi to jego grzechy nagromadzone w ciągu jego dwóch poprzednich żyć są spalane.
3. Jeśli osoba przestrzega kompletnego postu (bez jedzenia i picia) to spala grzechy z poprzednich siedmiu narodzin.

Tym którzy ściśle przestrzegają postu w ekadasi są przeznaczone rzeczy które są bardzo rzadko osiągane w trzech światach. Ci którzy mają tyle grzechów jak góra Sumeru to poprzez przestrzeganie ścisłego postu w ekadasi ich grzechy wypalane są na popiół. Grzechy nagromadzone przez tysiące żyć są spalane tak jak góra waty jest spalana na popiół gdy jest podpalona przez maleńki płomyk.

Nawet maleńki wysiłek, rzecz zrobiona w służbie oddania dla Boga w tym dniu przestrzegając duchowych zasad daje korzyści wielkości góry Sumeru, lecz osoba która nie przestrzega duchowych zasad a robi ogromne wyrzeczenie tego dnia nie osiągnie najmniejszej korzyści. Ci którzy nie śpiewają Imion Boga w tym dniu, nie przestrzegają postu, nie wierzą w Boga, krytykują pisma święte, myślą, że pisma święte przyniosą nieszczęście, tym którzy nie przestrzegają instrukcji w nich zawartych, ci którzy cieszą się cudzą żoną, ci którzy są głupcami i okrutnymi osobami, ci którzy nie są wdzięczni za służbę ( ofiarowaną), ci którzy oszukują innych, takie osoby nigdy nie będą w stanie zrobić żadnej służby oddania efektywnie.

Ten kto próbuje cieszyć się cudzą żoną a szczególnie żoną bramina (podwójnie narodzonego) nie jest lepszym niż zjadacz psów. Bramin który cieszy się seksem z wdową lub żoną innego bramina przynosi ruinę na siebie i swoją rodzinę. Każdy bramin który cieszy się nielegalnym seksem nie będzie miał dzieci w następnym życiu a korzyści duchowe które posiada przepadną mu. Okazanie jakiegokolwiek przejaw arogancji względem bramina, mistrza duchowego natychmiast traci cały swój dorobek duchowy, jak również całe swoje dobra materialne i dzieci.

A Ghaut at Bindrabund  Photograph of a ghat at Vrindavan in Uttar Pradesh, from the Murray Collection, taken by John Mur

Są trzy rodzaje ludzi którzy niszczą swój dorobek duchowy:

1. Tych których charakter jest niemoralny.
2. Tych którzy mają seks z żoną zjadacza psów.
3. Tych którzy cieszą się towarzystwem drani.

Ktokolwiek przebywa z grzesznymi osobami i odwiedza ich domy bez duchowego celu pójdzie bezpośrednio do świata Jamaradźa – zarządcy śmierci. Jedząc w domu takich ludzi cała ich mądrość duchowa ulega zniszczeniu wraz ze sławą, długością życia, dziećmi i szczęściem.

Jakikolwiek grzesznik który obrazi świętą osobę traci całe swoje duchowe i materialne dziedzictwo, zmysłowe doznania i będzie palony w piekielnym ogniu.

Każdy kto lubi obrażać duchowe osoby lub nie przerwie temu kto to robi jest uważany za nie lepszego od osła. Taka osoba zobaczy zniszczenia swojego dorobku życia własnymi oczyma. Nieczysty charakter tego kto jest draniem i oszustem, ten kto ciągle doszukuje się błędów w innych nie osiągnie wyższych celów po swojej śmierci nawet robiąc wielkie ofiary w tym życiu. Lecz podejmując się ofiary postu w ekadasi osoba taka może wypalić grzechy nagromadzone w 100 poprzednich życiach a ci którzy będą ściśle przestrzegali tego postu i nie zmrużą oka tej nocy i osiągną nieograniczone korzyści a po śmierci udadzą się do siedziby Pana a tysiące członków ich rodzin również tam się znajdą.

Nawet jeśli kogoś przodkowie byli uwikłani w wiele grzesznych czynności i cierpią w piekle to oni również udadzą się do świata duchowego i osiągną pięknie udekorowaną formę.

Ten który pości w ekadasi jest uważany za mędrca, prawdziwego jogina, osobę wyrzeczoną i tego którego zmysły są pod kontrolą. Jest tą osobą która prawidłowo cieszy się życiem i po śmierci tego ciała osiągnie wyzwolenie.

Ekadasi jest bardzo droga Panu i jest esencją duchowości. Nawet jednorazowe Jej obchodzenie obdarza osobę najwyższymi dobrami we wszystkich trzech światach.

Ktokolwiek pości w ekadasi nie pojawi się w łonie ponownie a pobożne wielbienie Pana porzucając wszelkie religie i po prostu podporządkowując się Panu w tym dniu ekadasi.

Tym wielbicielom którzy poszczą i nie śpią w tym dniu Najwyższy Pan Śri Gowinda osobiście kasuje grzeszne reakcje które dusza nagromadziła poprzez działanie umysłu, słowa czy czynu. Osoba która w tym dniu wielbi Pana Krysznę na ołtarzu z wszelkimi pierwszej klasy parafenaliami staje się wolna od wszelkich grzechów na setki żyć. A poszcząc i wielbiąc Boga uwalnia się od wszelkiego niebezpieczeństw.

Wszelkie grzechy popełnione w dzieciństwie, młodości czy na starość we wszystkich wcieleniach czy to są świeże czy stare są niszczone przez post w ekadasi pod warunkiem jeśli takie ekadasi jest przestrzegane w wielkim oddaniu.

Wszelkiego rodzaju wyrzeczenia i ofiary są jedną dziesięciomilionową tego co jest osiągane poprzez post w ekadasi. Jakąkolwiek mądrość duchową osoba osiągnęła a nie pościła w ekadasi to wszystko traci. Jeśli pościsz jedząc ekadasiowe pożywienie w tym dniu to nie jedz pożywienia w cudzym domu lub pożywienia przygotowanego przez nie wielbiciela. Jeżeli to zrobisz osiągniesz niewielką korzyść postu robionego o pełni księżyca.

Ktokolwiek intonuje lub słyszy opisy ekadasi w tym dniu nawet słysząc tego połowę lub jedną czwartą to osiąga korzyści ofiary tysiąca krów braminom.

W tym dniu poszcząc powinno się gloryfikować duchowe rozrywki Pana Hari. Takie działanie uwalnia setki poprzednich generacji a kto cieszy takimi rozmowami osiąga rezultat dokonania 10000 ofiar ognia i spala wszystkie swoje grzechy na popiół.

Ten kto intonuje chwały Pana Hari w ekadasi osiąga dobra dotacji siedmiu wysp.

Należy wstać półtorej godziny przed wschodem słońca ale nie późnij niż 55 min, umyć zęby i wykąpać się oraz wielbić Pana (poprzez ofiarowanie, intonowanie Imion Boga na koralach, pełnienie służby oddania, czytanie pism świętych ukazujących opis Pana).

Należy pomodlić się o ochronę, o post w ekadasi dla Pana oraz chwały prasadam które może spożyć po przerwaniu postu.

Poszcząc, nie śpiąc, śpiewając piękne pieśni gloryfikujące Pana, tańcząc w ekstazie, grając na instrumentach dla przyjemności Pana, czytając wersety o rozrywkach Kryszny taka osoba bez sprzecznie już zamieszkuje miejsce poza tymi trzema światami w wiecznym świecie duchowym Pana.

W tym dniu nie powinno się być absorbowanym materialnymi sprawami np: robieniem pieniędzy, w tym szczególnym dniu powinno się wszelkie żądze zamienić w ofiarę. Zamieni to stratę w niekończony zysk. Takie działanie jest 10 milionów bardziej korzystne niż kąpiele we wszystkich miejscach pielgrzymek i wszelkich ofiar. A ci którzy ofiarują Panu w tym szczególnym dniu listki tulasi i wonnymi kwiatami to Pan osobiście spali wszystkie grzechy popełnione przez 10 000 narodzin.

Wielką rzeczą jest ofiarowanie świeżych pączków/kwiatów Panu Krsnie. Nawet ofiarowane młodziutkiej trawy daje korzyść większą niż setek zwykłych ofiar dla Najwyższego Pana.

Bazylia jest przyrodnią siostrą tulasi i ofiarowanie jej listków w ekadasi daje podobne korzyści duchowe (w przypadku braku tulasi).

Przerywanie postu w ekadasi należy przestrzegać poprzez ofiarowanie prasadam (pożywienie ofiarowane Bogu) braminom, a następnie za ich pozwoleniem spożyć posiłek ze zbóż.

Post od ghee jest równy dotacji z mleka, post od zbóż dotacji z ryżu, spanie na ziemi dotacji z koca, post milczenia dotacji z dzwonu, post od sezamu dotacji ze złota i nakarmieniu bramina. Aby zapobiec łysieniu należy ofiarować braminowi w dotacji lustro. Kto ma buty z odzysku powinien obdarzyć innych butami a post od soli odpowiada dotacji z cukru dla braminów.

DSC_0230

Powinno się ofiarować lampkę z ghee Panu Wisznu lub Srimati Tulasi devi w świątyni. Ekadasi jest zakończone gdy ofiaruje się prezenty braminom lub miłe słowa a wtedy post w ekadasi osiąga swoje pełne korzyści.

Ktokolwiek przestrzega postu w ekadasi które jest cinta-mani (klejnotem który obdarza wszelkimi pragnieniami), osiąga korzyści trudne do oszacowania bo ten dzień wznosi osobę z warunków piekielnych na planety niebiańskie. A ci którzy ściśle przestrzegają postu ekadasiowego dla własnej duchowej korzyści to takie wyrzeczenie wznosi taką osobę do świat duchowego do prawdziwego domu z którego nigdy nie wraca się do tego materialnego świat.

Ktokolwiek wielbi Pana Hari listkami Tulasi jest wolnym od grzesznych reakcji. Jest on niedotykalnym przez grzech tak jak kwiat lotosu będąc w wodzie nie jest dotykalnym przez wodę.

Ktokolwiek ofiaruje Panu liść tulasi osiąga korzyści dotacji 200 gram złota i 800 gram srebra. Bóg jest bardziej zadowolonym z jednego listka tulasi niż z osoby która wielbi go perłami, rubinami, topazami, diamentami, lapis lazuri, szafirami, kamieniami gomeda (gomaz), kocim okiem czy koralem.

Ten kto ofiaruje Panu kwiat, pączki tulasi pozbywa się wszelkich grzechów, które nagromadził w tym czy innych życiach.

Spoglądanie na tulasi spala wszelki grzech a samo dotykanie lub modlitwa do Niej niszczy wszelkie choroby. Ten kto ją podlewa nie musi obawiać się śmierci. Ten kto sieje, przewozi, Tulasi w ekadasi zamieszka wraz z Panem Kryszną w Jego rezydencji. Dlatego też co dziennie powinno się ofiarować Sri Tulasi devi swoje pełne wyrazy szacunku. Korzyści z ofiarowania lampki z ghee nie są do oszacowania nawet przez sekretarza Chitra guptę osobistego sekretarza pana śmierci Jamaradźa.

Ci którzy tylko wielbią Tulasi Maharani poprzez dotykanie jej, medytując o niej czytająć jej historię, skłaniając się jej, modląc się o jej łaskę, wielbiąc ją poprzez podlewanie jej będą żyli w świecie Pana Hari na wieki.

Ten kto służy Tulsi dewi w ten sposób osiąga szczęście w wyższym świecie na wiele tysięcy jug tak jak dojrzałe tulasi ma korzenie i jej podkorzenie. Kiedy dojrzała roślina tulasi produkuje nasiona, wiele roślin wyrośnie z tej rośliny i jej nasion. Wiele łodyg, gałęzi i kwiatów z których nasiona będą wyprodukowane. Przez wiele tysięcy kalp (jedna kalpa = 11,168,000,000 lat) tak jak nasiona są produkowane w ten sposób to przodkowie tej osoby która służyła Tulasi devi na te powyższe sposoby będą żyły wiecznie w świecie duchowym Pana Hari.

​ OM TAT SAT & HARI BOL

Darek

(919)

Share.

Leave A Reply